grimspapierentheater - uniek en kleinschalig theater
Voorstellingen

De geschiedenis van het Papieren Theater gaat terug naar het begin van de negentiende eeuw. De tijd dat er nog geen TV of internet bestond.
In de huiselijke kring speelde men toen in een miniatuur theater na wat er op het grote toneel werd gespeeld: opera, drama, clownerie of sprookje. 

Frits Grimmelikhuizen heeft deze oude vorm gemoderniseerd met nieuwe technieken en vormen. Hij richt zich daarbij vooral op kleuren en klanken.
Hij gebruik meestal door hemzelf gecomponeerde of bewerkte muziek.
Zijn voorstellingen zijn steeds zonder tekst of een verhaal. Beeld, kleur en geluid verleiden de toeschouwer tot een reis in de eigen fantasie.

OP HET REPERTOIRE STAAT NOG

1.                                     VIOLET 

Scènebeeld uit "Violet" , uit      (2013).
De geluidsband bestaat o.a. uit een gedicht van Rilke, dat langs elektronische weg is bewerkt voor meerdere stemmen en wordt gecombineerd met allerlei geluiden uit de natuur.
In "Violet" gaat het vooral om de relatie tussen kleur en klank.
Duur 28 minuten.Een 12-jarige bezoekster schreef  over deze voorstelling in het gastenboek: "Ik was helemaal betoverd en het leek net een droom."

Ook "Violet" staat voor 2019 op het repertoire. Nadere informatie volgt z.s.m.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
2.        
                                    21 MINUTEN
Dit is een kortere voorstelling (duurt slechts 21 minuten).
Deze voorstelling begint zwart/wit en krijgt geleidelijk aan meer kleur. Het verhaal zou je kunnen ervaren als een beknopte geschiedenis van de wereld. Gelukkig is er een hoopvol einde.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
3.  LETZTE LIEDER
Dit is een weemoedige voorstelling over herinneringen, afscheid nemen, over mensen en dingen die voorbij gaan.
 
Op 8,9 en 10 september 2017 werd een vernieuwde en ingekorte versie gespeeld tijdens het Papieren Theater Festival in Preetz (Noord Duitsland). De reacties waren geëmotioneerd en enthousiast.. Men noemde de voorstelling een fascinerend wonder, en schreef op "sprakeloos te zijn geraakt".
Deze nieuwe versie is in de loop van 2019 ook weer te zien in het Theatertje in Deventer. Nadere informatie komt z.s.m.

MAART 2019

Vanaf april kunnen de voorstellingen "Violet" of "Letzte Lieder" weer worden geboekt.
Ik zal proberen of het mogelijk is om in mei a.s ook een paar openbare voorstellingen  te spelen.
Houdt deze website en de plaatselijke pers in de gaten.

NOTA BENE!
Frits Grimmelikhuizen geeft met zijn papieren theater alleen nog maar voorstellingen thuis in zijn eigen  huiskamertheater op Papenstraat 50 te Deventer.

0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x
Op aandringen en vragen van verschillende belangstellenden en vrienden, begin ik te denken over een een soort "variaties over Variaties op Kandinsky". Korter, kleiner en anders, want er liggen meer dan 20 jaren tussen de start van Kandinsky (1995) en nu (2019).
Ik zal mijn best doen om in een van de komende jaren met wat bijzonders te komen. Gun me die tijd en gun uzelf veel geduld.
Ik zal U op de hoogte houden.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint