grimspapierentheater - uniek en kleinschalig theater
Voorstellingen

De geschiedenis van het Papieren Theater gaat terug naar het begin van de negentiende eeuw. De tijd dat er nog geen TV of internet bestond.
In de huiselijke kring speelde men toen in een miniatuur theater na wat er op het grote toneel werd gespeeld: opera, drama, clownerie of sprookje. 

Frits Grimmelikhuizen heeft deze oude vorm gemoderniseerd met nieuwe technieken en vormen. Hij richt zich daarbij vooral op kleuren en klanken.
Hij gebruik meestal door hemzelf gecomponeerde of bewerkte muziek.
Zijn voorstellingen zijn steeds zonder tekst of een verhaal. Beeld, kleur en geluid verleiden de toeschouwer tot een reis in de eigen fantasie.

OP HET REPERTOIRE STAAT NOG

1.                                     VIOLET 

Scènebeeld uit "Violet" , uit      (2013).
De geluidsband bestaat o.a. uit een gedicht van Rilke, dat langs elektronische weg is bewerkt voor meerdere stemmen en wordt gecombineerd met allerlei geluiden uit de natuur.
In "Violet" gaat het vooral om de relatie tussen kleur en klank.
Duur 28 minuten.Een 12-jarige bezoekster schreef  over deze voorstelling in het gastenboek: "Ik was helemaal betoverd en het leek net een droom."

Ook "Violet" staat voor 2019 op het repertoire. Nadere informatie volgt z.s.m.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
2.        
                       21 MINUTENDeze voorstelling begint zwart/wit en krijgt geleidelijk aan meer kleur. Het verhaal zou je kunnen ervaren als een beknopte geschiedenis van de wereld. Gelukkig is er een hoopvol einde.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
3.  LETZTE LIEDER
Dit is een weemoedige voorstelling over herinneringen, afscheid nemen, over mensen en dingen die voorbij gaan.
 
Op 8,9 en 10 september 2017 werd een vernieuwde en ingekorte versie gespeeld tijdens het Papieren Theater Festival in Preetz (Noord Duitsland). De reacties waren geëmotioneerd en enthousiast.. Men noemde de voorstelling een fascinerend wonder, en schreef op "sprakeloos te zijn geraakt".
Deze nieuwe versie is in de loop van 2019 ook weer te zien in het Theatertje in Deventer. Nadere informatie komt z.s.m.

NIEUWE  VOORSTELLING OVER DE GESCHIEDENIS VAN DEVENTER.

In 2018 bestond de stad Deventer 1250 jaar. Dat moest natuurlijk gevierd worden.
Daarom hernam Grims Papieren Theater "ACHTERGRONDEN", een voorstelling die in de oervorm tussen 1989 en 2003 vele malen voor een divers gezelschap is opgevoerd.
Het is een vrije variatie op de geschiedenis van Deventer, een zeer sociaal-realistische, maar ook vrijzinnig -kapitalistische kijk op de stad als decor, met verrassende doorkijkjes en bijzondere inkijkjes .
Leerzaam, kritisch, humoristisch en charmant (zo schreef het publiek).  scènebeeld  van het stuk "Achtergronden".druk in de weer bij de finale....Deze voorstelling werd gespeeld onder de vlag van DEVENTER 1250In  tegenstelling tot mijn eerdere voorstellingen, die vaak dromerig, abstract ,kleurrijk en experimenteel zijn, is het stuk "Achtergronden", een spel met tekst en "klassieke" muziek.
Je zou deze voorstelling bijna een variatie op een aloud volksvermaak kunnen bekijken,  als een grote en levende kijkdoos, als het spel van een hofnar die heden, verleden en toekomst beschrijft, verandert en van een waarschuwend  commentaar voorziet. 
Het publiek was enthousiast.
Enkele reacties:
"Uniek.., humoristisch.., kritisch.., herkenbaar.., leerzaam.., charmant"

MAAR HELAAS zijn alle komende voorstellingen (tot en met 30 december 2018) geheel uitverkocht.
Het spul gaat in de koffer en wordt opgeborgen. Wel wordt er nog een filmopname van gemaakt.
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

NOTA BENE!
In principe speelt Frits Grimmelikhuizen met zijn papieren theater alleen nog maar thuis in zijn eigen  huiskamertheater in de Papenstraat te Deventer.
      
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint