grimspapierentheater - Voorstellingen
grimspapierentheater - uniek en kleinschalig theater
Voorstellingen

De geschiedenis van het Papieren Theater gaat terug naar het begin van de negentiende eeuw. De tijd dat er nog geen TV of internet bestond.
In de huiselijke kring speelde men toen in een miniatuur theater na wat er op het grote toneel werd gespeeld: opera, drama, clownerie of sprookje. 

Frits Grimmelikhuizen heeft deze oude vorm gemoderniseerd met nieuwe technieken en vormen. Hij richt zich daarbij vooral op kleuren en klanken.
Hij gebruik meestal door hemzelf gecomponeerde of bewerkte muziek.
Zijn voorstellingen zijn steeds zonder tekst of een verhaal. Beeld, kleur en geluid verleiden de toeschouwer tot een reis in de eigen fantasie.

OP HET REPERTOIRE STAAT NOG

1.                                     VIOLET 

Scènebeeld uit "Violet" , uit      (2013).
De geluidsband bestaat o.a. uit een gedicht van Rilke, dat langs elektronische weg is bewerkt voor meerdere stemmen en wordt gecombineerd met allerlei geluiden uit de natuur.
In "Violet" gaat het vooral om de relatie tussen kleur en klank.
Duur 28 minuten.Een 12-jarige bezoekster schreef onlangs over deze voorstelling in het gastenboek: "Ik was helemaal betoverd en het leek net een droom."
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
2.        
                       21 MINUTENDeze voorstelling begint zwart/wit en krijgt geleidelijk aan meer kleur. Het verhaal zou je kunnen ervaren als een beknopte geschiedenis van de wereld. Gelukkig is er een hoopvol einde.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
3.  LETZTE LIEDER
Dit is een weemoedige voorstelling over herinneringen, afscheid nemen, over mensen en dingen die voorbij gaan.
 
Op 8,9 en 10 september 2017 werd een vernieuwde en ingekorte versie gespeeld tijdens het Papieren Theater Festival in Preetz (Noord Duitsland). De reacties waren geëmotioneerd en enthousiast.. Men noemde de voorstelling een fascinerend wonder, en schreef op sprakeloos te zijn geraakt.
Deze nieuwe versie is in de loop van 2018 ook te zien in het Theatertje in Deventer. Nadere informatie komt z.s.m.

NIEUWEVOORSTELLING
In dit jaar bestaat de stad Deventer 1250 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden.
Daarom herneemt Grims Papieren Theater "ACHTERGRONDEN", een voorstelling die in de oervorm tussen 1989 en 2003 vele malen voor een divers gezelschap is opgevoerd.
Het is een vrije variatie op de geschiedenis van Deventer, een zeer sociaal-realistische, maar ook vrijzinnig -kapitalistische kijk op de stad als decor, met verrassende doorkijkjes en bijzondere inkijkjes .
Bij deze voorstelling wordt, in tegenstelling tot andere Grimse voorstellingen, ook een verhaal verteld met toepasselijke muziek.
.
De voorstellingen in maart en april waren al binnen 24 uur geheel uitverkocht. Daarom zijn er in oktober en november opnieuw een aantal voorstellingen. U kunt zich desgewenst hiervoor al opgeven.
De data zijn voorlopig alleen op de zondagen 7, 14 en 21 oktober en 4, 11 en 18 november. Er is hiervoor al een wachtlijst. Wellicht dat er nog een paar voorstellingen moeten worden toegevoegd.
AANMELDEN IS NOODZAKELIJK.
Dat kan via bijgaand contactformulier, via de eMail
[email protected] en via tel.nr 0570 611 347.
De toegangsprijs is 6 euro 25 p.p

  scènebeelden  van het stuk "Achtergronden".

Deze voorstelling wordt gespeeld onder de vlag van DEVENTER 1250

In  tegenstelling tot mijn eerdere voorstellingen, die vaak dromerig, abstract ,kleurrijk en experimenteel zijn, is het stuk "Achtergronden", een spel met tekst en "klassieke" muziek.
Je zou deze voorstelling bijna een variatie op het aloude volksvermaak kunnen bekijken, als het spel van een clowneske acteur die heden, verleden en toekomst beschrijft, verandert en zelfs van een waarschuwend  commentaar voorziet.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

NOTA BENE!
In principe speelt Frits Grimmelikhuizen met zijn papieren theater alleen nog maar thuis in zijn eigen  huiskamertheater in de Papenstraat te Deventer.
      
xxxxx------------------------
Alle voorstellingen van Grims Papieren Theater zijn zonder tekst of verhaal. Slechts "beeld" en "geluid" bepalen het geheel, waardoor een beroep wordt gedaan op de eigen fantasie van de toeschouwer.

--Daarom zijn de voorstellingen vooral  bedoeld voor een (jong)volwassen publiek. 


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint